در این مطلب، گزارش تصویری اردوی مرکز آفرینش های آفتاب سال 1400 موسسه شرف النور کودک و نوجوان را تقدیم شما می نمائیم.